Ekologická zátěž odkaliště Lipina odstraněna

Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zajímavosti & události
Najdete mne:

Jaroslav Smékal

Foto - Video & Online Marketing at JaroslavSmekal.cz & TitulkyProNeslysici.cz
Od roku 1984se zajímá o "obraz" jako takový, specielně fotografii. O 15 let později se záliba rozšířila i o oblast videa. Přibližně od roku 2008 se k oblasti foto a video přidal zájem o online video, internetový video marketing, video komunikaci. Nadále se věnuje vzdělávání v tématech online videa a komunikace i s video podporou pro neslyšící a nedoslýchavé občany.
Výsledkem dlouholetého získávání informací i praxe při řešení jednotlivých zakázek klientů nejen z řad běžných podnikatelů, ale i mezinárodních firem jsou vzdělávací projekty pro začínající a drobné živnostníky.
Weby a náhledová videa z praxe: http://www.4production.cz , www.KladrubskePolabi.cz , www.facebook.com/JaroslavSmekal ,https://www.youtube.com/user/jaroslavsmekal/playlists
Jaroslav Smékal
Najdete mne:

(foto pouze ilustrační!) Národní hřebčín Kadruby nad Labem dokončil rekultivaci odkaliště Lipina. Tiskové oznámení k dokončení rekultivace Vám přinášíme právě teď i na našem webu:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem věnuje velkou pozornost zachování hodnot zdejší krajiny a věnuje taktéž velké úsilí odstraňování pozůstatků staré ekologické zátěže. Jedním z těchto případů je rekultivace bývalého odkaliště v Lipině, která byla v těchto dnech dokončena a úspěšně zkolaudována. 

Odkaliště Lipina se nachází 1,5 km severozápadně od hranic obce Kladruby nad Labem a vzniklo na konci 60. let 20. století. Podle archivních údajů kaly ukládané na odkaliště pocházely z deemulgačních reaktorů průmyslové čistírny odpadních vod a obsahovaly velké množství ropných látek a těžkých kovů. Provoz odkaliště lze datovat do konce 80. let minulého století, do kdy byly naváženy například i tekuté odpady po odstraňování nátěrových hmot. 

„Vzniklou ekologickou zátěž jsme odstranili provedením sanačně rekultivačních stavebních prací. V jejich průběhu došlo k odstranění kalů uložených v lesním komplexu. Cílem této poměrně náročné akce bylo odtěžení uložených kalů a jejich odstranění v souladu s platnou legislativou a následná rekultivace území, řekl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

V roce 2012 byly provedeny průzkumné práce s vyhodnocením rizik a s doporučením odstranění kalů a následné rekultivace území. Vlastní práce pak započaly v polovině srpna 2018 a byly ukončeny na konci února 2019. Po odčerpání povrchové vody došlo k vlastní odtěžbě sedimentu, mocnost takto uložených kalů byla více než 2 metry. Následně pak byly provedeny hrubé terénní úpravy, kde vzniklá plocha přirozeně navazuje na přilehlé zalesněné území. 

„Poslední součástí rekultivačních prací je nová výsadba stromů. Finanční náklady na rekultivaci byly více než 8 milionů korun“, dodal Jiří Machek.