VIDEO – veřejné představení MANAGEMENT PLÁNU Nár.hřebčína pro roky 2020-2025

Národní hřebčín Kladruby nad Labem UNESCO, NATURA2000, památková zóna Videokronika Zajímavosti & události
Jaroslav Smékal
Najdete mne:

Záznam z veřejného představení MANAGEMENT PLÁNU Národního hřebčína Kladruby nad Labem pro roky 2020-2025 jakožto statku zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. První polovina je představení plánu a druhá polovina beseda s občany (čas videa 40:00).

Záznam má délku 2 hodiny a obsahuje několik témat i změn týkajících se jak obce Kladruby nad Labem tak obcí okolních, které jsou také dotčeny krajinnou památkovou zónou a nově i zapsáním na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Mezi témata patří mimo jiné doprava (čas videa 36:45) včetně parkování nejen v Kladrubech nad Labem, ale i v okolních obcích, silnice do okolních obcí, včetně doporučení změny asfaltové silnice Kladruby-Františkov (Selmice) na voděpropustnou(čas videa 1:13:45), dále pak stezky, zeleň, velká úprava Mošnic (čas videa 35:10), rozšíření chráněné krajinné památkové zóny. Mezi témata se okrajově dostala i plánovaná těžba manganu(čas videa 1:05:00), která má probíhat v části chystaného rozšíření chráněné krajinné památkové zóny a mnohé další…

Děkujeme, že sdílíte tento příspěvek mezi dvé přátele!