Den starokl.koně, otevření výstavy, muzejní noc v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zajímavosti & události
Najdete mne:

Jaroslav Smékal

Foto - Video & Online Marketing at JaroslavSmekal.cz & TitulkyProNeslysici.cz
Od roku 1984se zajímá o "obraz" jako takový, specielně fotografii. O 15 let později se záliba rozšířila i o oblast videa. Přibližně od roku 2008 se k oblasti foto a video přidal zájem o online video, internetový video marketing, video komunikaci. Nadále se věnuje vzdělávání v tématech online videa a komunikace i s video podporou pro neslyšící a nedoslýchavé občany.
Výsledkem dlouholetého získávání informací i praxe při řešení jednotlivých zakázek klientů nejen z řad běžných podnikatelů, ale i mezinárodních firem jsou vzdělávací projekty pro začínající a drobné živnostníky.
Weby a náhledová videa z praxe: http://www.4production.cz , www.KladrubskePolabi.cz , www.facebook.com/JaroslavSmekal ,https://www.youtube.com/user/jaroslavsmekal/playlists
Jaroslav Smékal
Najdete mne:

DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ 26. 5. 2018
A
OTEVŘENÍ VÝSTAVY „TOŽ BUDEME SEDLAT…“
 
 
 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobotu 26. 5. 2018 slavnostní program pod názvem Den starokladrubského koně, který je oslavou výjimečného plemene koní, jeho domovského hřebčína, ale také tradičních činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. Zároveň je připomenutím úspěchů, kterých Národní hřebčín dosahuje v současnosti, zejména předložením nominační dokumentace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. V souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa otevírá Národní hřebčín výstavu „ Tož budeme sedlat…“, která pojednává o vztahu prezidenta T. G. Masaryka a koní.

V rámci Dne starokladrubského koně je pro širokou  veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací, jejichž jednotícím  prvkem jsou oslavy 100. výročí vzniku Československa. Program začíná již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 hod. je očekáván příjezd posledního císaře Karla I v slavnostní zápřeži. Program tak symbolicky zachycuje přelomové období rakousko-uherské monarchie a vznik Československa. Dopolední program je věnován „starému mocnářství“, odpolední mladé republice.
Hlavní program začíná v 13:00 hod., obsahuje 16 výjimečných prvků, do kterých bude zapojeno téměř šedesát koní. Veřejnost se může těšit na vystoupení starokladrubských běloušů a vraníků v samotném srdci Národního hřebčína – na hlavním nádvoří. Prezentovány budou ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka či kočárový rej. Nebudou chybět ani adrenalinová vystoupení jako např. Jump&Drive, uherská pošta, pushball  (koňský fotbal) či závěrečné vícespřeží.
 
V hlavním programu bude prezentován nově restaurovaný kočár Tomáše Garrigua Masaryka, který mohou návštěvníci obdivovat vystavený v Císařské jízdárně mezi 10 a 12 hod. Tomáš Garrigue Masaryk měl ke koním vřelý vztah, starokladrubské koně zakomponoval do prezidentského protokolu. K tomuto tématu připravil Národní hřebčín  výstavu„Tož budeme sedlat…“, která se otevírá právě v souvislosti se Dnem starokladrubského koně. Výstava je koncipována jako pocta Josefu Krejčíkovi vrchnímu podkonímu prezidentských stájí, který pocházel z Kladrub nad Labem. Návštěvníci se zde dozvědí nejen o Hektorovi, Masarykově nejoblíbenějším koni, ale i o organizaci slavnostní inaugurace prezidenta a prezidentských kočárech.  
 
Slavnostní Den starokladrubského koně se uzavře koncertem přední české harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Evy Garajové v kostele sv. Václava a Leopolda. Na něj navazuje netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19:00 do 24:00 hod.
 
Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Jiřím Milek, ministr kultury Ilja Šmíd a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
Vstupné na Den starokladrubského koně: 150 Kč (dospělí), 100 Kč (děti, studenti, senioři, 400 Kč (rodinné vstupné).

Mgr. Miroslava Geyerová, tel: 774 211 158, e-mail:geyerova@nhkladruby.cz
www.nhkladruby.cz
www.facebook.com/nhkladruby
 
 
 Zdroj informací: NH Kladruby nad Labem