Posvěcení kaple Panny Marie, obec Komárov

Nezařazené
Jaroslav Smékal
Najdete mne:

Slavnostní posvěcení kapličky v obci Komárov (Kladruby nad Labem) proběhlo 16. října 2016.

Úvodního slova se ujala starostka obce Kladruby nad Labem Ing. Lenka Gotthardová, CSc. a následně důstojný pán Mgr. Jiří Kváš.

Další částí programu bylo vystoupení dětí z mateřské školky “Hříbátka” Kladruby nad Labem.

 

Malá fotogalerie:

Další fotografie naleznete na oficiálních stránkách obce Kladruby nad Labem (klikni)

 

Z HISTORIE:

Založení obce Komárov je datováno přibližně kolem roku 1300, kdy se objevují první zmínky o obci v Kronice města Chlumce nad Cidlinou. Komárov leží asi 4 km SV od obce Kladruby nad Labem a asi 10 km od Chlumce nad Cidlinou v nadmořské výšce přibližně 211 m.n.m.

Kaple Panny Marie v Komárově

Na místě současné kapličky kdysi stával dřevěný sloup se starým zvonem. Sloup ztrouchnivěl a bylo potřeba postavit nový. V době, kdy se tato obnova plánovala, se do celé záležitosti zcela zásadně zapojil pan architekt Alois Dlabač. Navrhl, že by v Komárově mohla stát nová kaple. Pro své sousedy, spoluobčany, naplánoval krásnou secesní kapli. Stavbu kaple finančně podpořil Alois Dlabač, obyvatelé Komárova a obec.

Kaplička se nachází v centru obce v těsné blízkosti bývalého obecního úřadu. Je obdélníkového půdorysu o rozměrech 4,5 x 2,5 metru, výška kaple činí asi 12 metrů. Jedná se o zděnou stavbu s trámovou střechou a plechovou věžičkou, zakončenou malou bání s křížkem. Malá okénka po stranách kapličky jsou vitrážová, stejně jako vrchní část vstupních dveří. Přední a postranní zdi kaple jsou zdobeny krásnými reliéfy. Kaple byla významně opravena v letech 1965 a 2016.

Současná oprava

V roce 2016 proběhla zcela zásadní oprava kaple za podpory ministerstva zemědělství (dotační příspěvek 70%, tj. 249.000 ,- Kč). Kapli opravila firma Profistyl, s.r.o. pana Tomáše Rusína z Chlumce nad Cidlinou a to v rekordně krátkém čase – během jednoho měsíce. Oprava byla dokončena 23. září 2016. Bez nároku na další finance bylo provedeno více oprav, než obsahoval plán. Veškerá sgrafita nádherně restaurovala paní MgA. Kateřina Čiháková Myšková z Chlumce nad Cidlinou.

O kapli se v současné době stará paní Ing. Zuzana Damshková se svou dcerou Karolínou. Dne 16. 10. 2016 proběhlo slavnostní posvěcení kaple důstojným pánem Mgr. Jiřím Kvášem z Lázní Bohdaneč za hojné účasti místních občanů a přátel Komárova.

Ing. arch. Alois Dlabač

Významný český architekt, který se narodil 31. 12. 1863 v Korunním Poříčí (dnes Červeném Poříčí) u Klatov. Jeho otec byl stavitelem a od roku 1896 bydleli v Hostivicích na Praze západ. V letech 1882 – 1889 studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (založeno již v roce 1707) inženýrské a pozemní stavitelství.

Jeho talent byl velmi záhy odměněn na výstavě architektury a inženýrství roku 1898 v Praze, kde získal státní stříbrnou medaili (za návrh a opravu hradu Wallsee). Téhož roku obdržel 1. cenu za návrh stavby Palackého mostu v Praze. V roce 1900 získal 3. cenu za návrh stavby Staroměstské radnice v Praze a mnohé další.

V Praze postavil řadu významných domů. Významnou stavbou je hydroelektrárna na štvanickém ostrově v Praze. Manželka Aloise Dlabače Františka Šafaříková pocházela z Komárova. Její manžel zásadním způsobem opravil budovu č.3, které se říkalo (a občas nadále říká) zámeček. Na počátku 20. století se podílel na opravách kladrubského hřebčína (hlavně budovy stájí, včetně pošťácké).

V roce 1911 projektoval kapli Panny Marie v Komárově. Na kapličce jsou sgrafita, která namaloval sám architekt a modelem mu stály obě jeho dcery. Alois Dlabač daroval do nové kapličky i zvon, který byl v průběhu 1. sv. války zabaven. Kaple byla vysvěcena 4. 8. 1912 a zasvěcena Panně Marii. Alois Dlabač zemřel 21. 1. 1930 v Praze.

Historické informace nám poskytla Ing. Lenka Gotthardová CSc. – starostka obce Kladruby nad Labem, které zpracovala podle pramenů z Kroniky kladrubské Jiřího Hájka, článků Marcely Denihelkové a internetu. Děkujeme!