Návštěva obce Semín

Nezařazené
Jaroslav Smékal
Najdete mne:

Obec Semín leží na pravém břehu řeky Labe v Pardubickém kraji nedaleko Přelouče. 15. září 2016 sem na přátelskou návštěvu zavítalo několik obyvatel Kladrub nad Labem a spřízněných obcí.

První písemná zmínka o obci Semín je z roku 1339, kdy ji měl ve vlastnictví Heřman ze Semína. Od té doby se mnohé změnilo, ale díky dlouhé historii zde nalezneme mnoho zajímavých památek.

 

 

Návštěvníky nejdříve přivítal starosta obce pan Jaroslav Trubač a paní Stráníková, která je zastupitelkou obce.

První kroky vedly na místní obecní úřad, kde bylo možné prohlédnout nově zrekonstruované prostory. Pan starosta přiblížil současnost obce a plány do dalších let.

Obecní úřad v současnosti sídlí ve stejné budově jako mateřská školka, a tak bylo potřeba jen několik kroků a všichni jsme se ocitli v kouzelném světě těch nejmenších.

Dalším zajímavým místem, které bylo navštíveno, byla místní dominanta zámku a později i pivovaru, který byl vystavěn začátkem 16. století. Tato stavba je rodištěm významného architekta Josefa Gočára, který se narodil 13. března 1880. Jeho stavby můžeme obdivovat v Praze, Jaroměři, nedalekých Lázních Bohdaneč a samozřejmě i v Hradci Králové, kde je Josef Gočár tvůrcem celkové moderní urbanistické koncepce města.

Ač budova zámku a pivovaru v současnosti chátrá, je velká snaha o její záchranu. Rozsáhlé sklepní prostory, historické malby a zachovalé původní trámy neskutečných rozměrů jsou stále připomínkou dávných dob Viléma z Pernštejna.

Opatovický kanál, který obcí protéká a vlévá se na jejím okraji do Labe, nás kolem památníků padlých dovedl k místnímu mlýnu. Ten byl vybudován roku 1521, později vyhořel a v roce 1558 byl vystavěn znova. U mlýna stávala pila i hamr. V současné době je zde vybudována i malá vodní elektrárna, kterou bylo možné s velkým zájmem navštívit.

Nedaleko mlýna byli návštěvníci seznámeni i s dalším místním rodákem. Tím byl Vincenc Častoslav Chvojka. Narodil se 8. února 1850 v místním statku. Díky lásce k dceři ruského šlechtice se odstěhoval na Ukrajinu. Syn sedláka z polabské nížiny přinesl na Ukrajinu nové pracovní postupy a plodiny. Pěstoval i chmel a s českými sládky zakládali pivovary na objednávku ukrajinských měšťanů i statkářů. Celý život ho to táhlo k archeologii. Jeho největším úspěchem bylo objevení slovanské kultury.

Dalším zajímavým místem byla návštěva dřevěné renesanční zvonice z 16. století. Ve zvonici jsou umístěny 2 starobylé zvony. Ten menší zvaný “Poledník” byl odlit v roce 1542. Druhý větší zvon nazývaný “Ježíš” byl odlit v roce 1606.

Mezi další zajímavé místo patří základní škola, kde návštěvníky přivítala paní ředitelka a provedla nás touto historickou budovou.

Tělocvična, šatna, jídelna i družina se nachází v přízemí budovy. Po schodišti jsme vystoupali do prvního patra, kde se návštěvníci dozvěděli zajímavosti nejen z provozu školy, ale vyslechli si i jeden z mnoha dopisů, ve kterém dřívější žáci vzpomínali na první strávená léta ve školních lavicích.

Každý z návštěvníků si odnesl na památku i obrázek školy malovaný Ivo Štěpánkem.

Po prohlídce školy všichni zamířili kolem dětského hřiště do nedalekého hostince “Na Haldě” k menšímu občerstvení.

Návštěva Semína byla velmi zajímavá a věříme, že se zde setkáme i v budoucnu.

Možná Vás bude zajímat pohled do historie obce Semín. Zajímavé fotografie z historie a současnosti včetně dalších informací můžete získat v jednotlivých článích na této straně (kikni)…

Děkujeme, že sdílíte tento příspěvek s přáteli!